Art Classes

 

CLASS CALENDAR --- CLASS INDEX --- GENERAL CLASS INFORMATION

 

Charter Schools Click Here!

 

November

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

Pen Fair

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

6

 

7

 

 

 

Art Hop

 

 

8

9

 

10

 

 

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

 

 

15

 

16

 

17

 

18

 

 

 

 

19

 

20

 

21

 

22

 

 

23

 

24

 

 

 

25

26

 

27

 

 

28

 

Thanksgiving

 

Allard's

will be

Closed

 

 

29

 

30

 

December

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

 

 

 

2

 

3

 

4

5

 

6

 

 

7

 

8

 

 

9

 

10

11

12

 

13

 

14

 

15

 

 

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

21

22

 

 

23

24

25

 

26

27

 

28

 

29

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Events:

Customer Appreciation ART FAIR - Saturday, March 30th 2019

Inktober - October 2019

Big Fresno Fair High School Chalk Art Contest - October 2019

20th Annual Fine Pen Fair - November 2nd, 2019, from 10am-3pm

Small Business Saturday - November 30th, 2019

Annual Big Fresno Fair - Jr. Exhibition - November/December 2019

National Handwriting Day - Thursday, January 23rd 2020

 
 

 

Event Photos:

 

Allard's Art - Classes

Allard's Art - Classes

Allard's Art - Classes

Allard's Art - Chameleon Makers Allard's Art - Gamblin Demo Allard's Art - Mat Cutting Demo